شهر کتاب

شهر کتاب
سفارش‌دهنده: شهر کتاب | مدیر هنری: ساعد مشکی | دیزاینر ارشد: فهیمه صافی | دیزاینر:فاطمه حاتمی | موشن دیزاینر: فاطمه حاتمی | دیزاینِ 1399