بیوگرافی

ساعد مشکی (متولد سال ۱۳۴۲) طراح گرافیک، مدیر هنری و ناشر ایرانی است.
فعالیت‌های او بر طراحی گرافیک از جمله طراحی هویت سازمانی، پوستر، کتاب و به‌خصوص گرافیک نشر متمرکز است. او  دانش‌آموختۀ رشتۀ طراحی گرافیک از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
ساعد مشکی عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران؛ انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک AGI؛ مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریۀ نشان؛ و مدیرمسئول نشر مشکی است.

در سال ۱۳۸۱ او به‌همراه چهار تن از هم نسلانش گروه رنگ پنجم را به قصد ارتباط میان طراحی گرافیک ایران و جهان راه‌اندازی کردند و نمایشگاه‌های متعددی را در داخل و خارج کشور برگزار کردند.
آثارش در نمایشگاه‌ها، کتاب‌ها و نشریات متعددی معرفی شده و جوایزی را برای او به همراه داشته‌اند. از جمله: جایزۀ دوم طراحی روی جلد و جایزۀ ویژۀ خلاقیت از دوسالانۀ ششم طراحی گرافیک ایران، ۱۳۷۸؛ جایزه اول طراحی روی جلد از دوسالانه هفتم طراحی گرافیک ایران، ۱۳۸۰؛ جایزه مروارید طراحی جمهوری چک، ۱۳۸۱؛ جایزه اول طراحی روی جلد از نخستین دوسالانه طراحی روی جلد تهران، ۱۳۸۲؛ جایزه ویژه آیکوگرادا از دوسالانه ورشو، ۱۳۸۸؛ و جایزه ویژه هیئت داوران برای مجموعه آثاراز دوسالانه جهان اسلام، ۱۳۸۸.

دانلود عکس          دانلود عکس          دانلود عکس